Kierownik Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej ogłasza:
1. Konkurs o dofinansowanie konferencji i szkoleń w instytucjach zagranicznych dla nauczycieli akademickich
oraz
2. Konkurs o dofinansowanie konferencji i szkoleń w uczelniach krajowych dla nauczycieli akademickich

Termin na składanie wniosków upływa 11 marca 2013 r. o godzinie 15:00

konkurs 2013