Dyrektor CSZ ogłasza konkursy uzupełniające na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów (CAS/31/POKL) oraz na naukowe stypendia wyjazdowe dla nauczycieli akademickich (CAS/32/POKL).
/spotkanie informacyjne 17 kwietnia 2013 r. o godzinie 15:15 w sali 152 GG PW/

Strona Centrum Studiów Zaawansowanych jest chwilowo niedostępna. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Centrum Studiów Zaawansowanych
Politechniki Warszawskiej
Pl. Politechniki 1, (p.154)
00-661 Warszawa
tel. (48 22) 234-60-02
csz@csz.pw.edu.pl

 

Ogłoszenie konkursowe

Plakat

Wniosek

Regulamin

Deklaracja

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2