Studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, zainteresowanych odbyciem stażu długoterminowego, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

II tura – do 22 maja 2013, 16 stypendiów krajowych i 2 stypendia zagraniczne oraz stypendia nieprzyznane w I turze

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www