W odpowiedzi na konkurs CAS/31/POKL na naukowe stypendia wyjazdowe  dla doktorantów PW wpłynęły 24 wnioski, natomiast w konkursie CAS/32/POKL Centrum otrzymało 10 wniosków od nauczycieli akademickich PW.

Wszystkie wnioski złożone w obu konkursach przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej przeprowadzanej przez Komisję Konkursową CSZ PW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia bieżących konkursów na naukowe stypendia wyjazdowe to połowa maja br.