Biuro Karier zaprasza do składania ofert na:

  • świadczenie usług szkoleniowych dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.
  • świadczenie usług doradczych z zakresu prawa pracy oraz zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

1. Postępowanie w formie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia szkoleń/warsztatów z wybranego zakresu:

  • części 1: umiejętności miękkich w obszarze komunikacji
  • części 2: umiejętności miękkich w obszarze rozwoju osobistego
  • części 3: zarządzanie projektami
  • części 4: rynek pracy i predyspozycje zawodowe

zapytanie_ofertowe_szkolenia 2013_BK

Formularz ofertowy_zalaczniki_szkolenia 2013_

Załącznik nr 4 – umowa o dzieło

Termin składania ofert upływa 4 czerwca 2013r. o godzinie 12:00

2. Postępowanie w formie zapytania ofertowego na świadczenie usług doradczych z zakresu prawa pracy oraz zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym dofinansowanej z dotacji unijnej:

zapytanie_ofertowe_prawnik 2013

Formularz ofertowy_zalaczniki_prawnik 2013

Załącznik nr 4 – umowa zlecenie

Termin składania ofert upływa 5 czerwca 2013 r. o godzinie 12:00.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem j.sokulska@bk.pw.edu.pl oraz na stronie www.bk.pw.edu.pl