1. Understanding hydrogen bonds in DNA base pairs and quartets with the Amsterdam Density Functional Program:
1.1. The nature of the hydrogen bond in DNA base pairs.
3.06.2013 r., godz. 9.15, s. 29, Gmach Chemii (ul. Noakowskiego 3, Warszawa)

1.2. DNA replication.
4.06.2013 r., godz. 13.00, Audytorium Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej (ul. Koszykowa 75, Warszawa)

1.3. Nanoswitches based on DNA base pairs.
5.06.2013 r., godz. 13.15, Audytorium Średnie, Gmach Technologii Chemicznej (ul. Koszykowa 75, Warszawa)

1.4. Understanding cooperativity in hydrogen bonds of guanine quartets.
7.06.2013 r., godz. 13.15, s. 350A Gmach Chemii (ul. Noakowskiego 3, Warszawa)

2. Structure and stability of B-DNA and G-DNA. Exploration and insight from quantum chemistry.
6.06.2013, godz. 18.00, Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego (ul. Freta 16, Warszawa, II piętro)
 

Dr. Celia Fonseca Guerra, Department of Theoretical Chemistry, Vrije Universiteit , the Netherlands

http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/v_lectures.html