Konkurs o stypendia na 3-miesięczne staże – stypendium 850 zł za każdy miesiąc!
Składanie wniosków do 10 czerwca 2013!
Rozstrzygnięcie konkursu: 17 czerwca 2013

W ramach Zadania 14 dofinansowywane są staże długoterminowe odbywane przez studentów Wydziału Chemicznego PW.

Do konkursu aplikować mogą:
1. studenci ostatniego roku studiów I stopnia,
2. studenci w trakcie trwania studiów II stopnia

Wymagane jest złożenie następujących dokumentów:
1. Wniosek
2. Informacja z Dziekanatu o aktualnej rejestracji i średniej z toku studiów
3. CV
4. Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych w celach związanych z realizacją projektu + deklaracja uczestnictwa w Projekcie
5. Program stażu
6. List intencyjny z firmy

Więcej informacji: http://www.ch.pw.edu.pl/Informacje-ogolne,,717.html