prof. Peter Achermann, Institute of Pharmacology and Toxicology, University of Zurich, Switzerland

1. Quantitative analysis of sleep: Useful in clinical applications?
2. Modeling circadian rhythm generation in the SCN with locally coupled self-sustained oscillators.
14.06.2013 r., start godz. 12.00, Duża Sala Wykładowa, Instytut Psychiatrii i Neurologii / Warszawa, ul. Sobieskiego 9 (oba wykłady)

3. Human sleep and its regulation: Individual and trait-like aspects.

18.06.2013 r., godz. 13.00, s. 81, Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego / Warszawa, ul. Nowowiejska 27
4. Slow waves and sleep regulation.

20.06.2013 r., godz. 12.15, s. 134, Gmach Główny PW