Biuro Karier zaprasza do składania ofert na świadczenie usług szkoleniowych dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

W ramach zadnia 13 „Wsparcie i rozwój działalności Biura Karier Politechniki Warszawskiej” projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki poddziałanie 4.1.1) Biuro Karier ogłasza postępowanie w formie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia szkoleń/warsztatów z wybranego zakresu.
  • •części 1: umiejętności miękkie
  • •części 2: zarządzanie projektami
  • •części 3: rynek pracy i predyspozycje zawodowe

Zapytanie ofertowe: zapytanie ofertowe – szkolenia lipiec 2013

Załączniki, w formie edytowalnej: załączniki – szkolenia lipiec 2013

Termin składania ofert upływa 9 sierpnia 2013 r. o godzinie 12:00.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem j.wasowska@bk.pw.edu.pl.