Zapraszamy do składania ofert w przetargu na: Druk i produkcja materiałów promocyjnych, zamieszczenie artykułów sponsorowanych i ogłoszeń w prasie i w Internecie oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej.

Termin składania ofert mija: 01.08.2013, godzina 10:30

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja w zakładce zamówienia publiczne.