Archiwum dla Sierpień, 2013

Informacja o wyborze Wykonawcy

W ramach postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie działań rekrutacyjnych w Chinach nr ZP/PRPW/PN/2/2013 za najkorzystniejszą ofertę wybrana została oferta nr 2 firmy INFO -Biz International.

info o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dokumentacja dot. postępowania znajduje się w zakładce: zamówienia publiczne

Przetarg ZP/PRPW/PN/4/2013

Zapraszamy do składania ofert na: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu efektywnych technik zarządzania informacją oraz komunikacji interpersonalnej i kreowania wizerunku dla doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji w zakładce Zamówienia publiczne>>