Data rozpoczęcia: 30 września 2013, poniedziałek 10:00
Data zakończenia: 12 października 2013, sobota 16:15

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://biojubileusz.edu.pl.

Kształcenie na kierunku biotechnologia w Politechnice Warszawskiej rozpoczęło się w 1989 r., początkowo na trzech Wydziałach (Chemicznym, Inżynierii Środowiska oraz Inżynierii Chemicznej i Procesowej), następnie w ramach Międzywydziałowego Centrum Biotechnologii (2002–2008), a od października 2008 roku już na Wydziale Chemicznym PW w ramach Instytutu Biotechnologii.
Z tej okazji, czyli prawie ćwierćwiecza istnienia biotechnologii w Politechnice Warszawskiej oraz okrągłego 5-lecia kształcenia biotechnologów na Wydziale Chemicznym, w dniach 30.09 – 12.10.2013 będą miały miejsce wydarzenia o nazwie BIOjubileusz. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w obchodach.