Po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu ZP/PRPW/PN/4/2013 na “Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu efektywnych technik zarządzania informacją oraz komunikacji interpersonalnej i kreowania wizerunku dla doktorantów Politechniki Warszawskiej” Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą Ofertę firmy PRODIALOG Beata Dyraga.

Info o wyborze oferty najkorzystniejszej