Zapraszamy do udziału w warsztacie Aktywne metody poszukiwania pracy, w tym dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna

Warsztaty Biura Karier 26 października 2013 r.

Jeśli uważasz, że aktywne poszukiwanie pracy oznacza intensywne rozsyłanie ofert…

Jeśli sądzisz, że do utworzenia profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych wystarczy skorzystać z gotowego formularza dostępnego w Internecie…

Jeśli gotów/gotowa był(a)byś się założyć, że poznałe(a)ś już wszystkie metody poszukiwania zatrudnienia i wiesz, które z nich mają największą skuteczność…

Jeśli nie widzisz specjalnej różnicy pomiędzy „znaleźć” pracę a ją „zdobyć”…

Jeśli uznajesz rozmowę kwalifikacyjną za zwykłą formalność niezbędną jedynie do zaprezentowania swojego zawodowego portfolio…

…wiedz, iż takie przekonania mogą znacząco utrudnić Ci osiągnięcie sukcesu na rynku pracy a nawet go wręcz uniemożliwić.

Co zatem możesz zrobić?
Jak możesz zmaksymalizować swoje szanse na zdobycie zatrudnienia?

Jego celem będzie:
• nabycie umiejętności stworzenia profesjonalnych, spersonalizowanych dokumentów aplikacyjnych
• poznanie różnorodnych metod poszukiwania pracy
• opracowanie indywidualnego planu działania
• uzyskanie wiedzy i umiejętności związanych z profesjonalną autoprezentacją oraz przygotowaniem do udziału w procesie rekrutacji z naciskiem na rozmowę kwalifikacyjną

Planowane metody i techniki pracy:
• „burza mózgów”,
• dyskusje,
• symulacje,
• case study,
• projekt indywidualny
• praca samodzielna i w zespołach
• metody audiowizualne

Prowadząca: Aneta Sołowiej – pedagog, doradca zawodowy, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych i aktywnego poszukiwania pracy, wykładowca akademicki, moderator samopomocowych grup wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych, coach kariery.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z rekomendacją trenerską I stopnia. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, kierunku – Pedagogika pracy socjalnej o specjalnościach: Rodzina i Bezrobocie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierunku – Pedagogika o specjalności: Praca socjalna z doradztwem zawodowym. Ukończyła roczną szkołę trenerską o profilu psychologicznym w Instytucie Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenia Natanaelum w Lublinie, jak również szereg szkoleń zawodowych, w tym Psychologię coachingu na Uniwersytecie Warszawskim, a także, w ramach współpracy ponadnarodowej – „Pomoc do Samopomocy” w kopenhaskiej Szkole Kofoeda.

Informacje organizacyjne

CZAS: 26 października (sobota), godziny: 11:00 – 19:00

MIEJSCE: informacje o miejscu warsztatu prześlemy razem z potwierdzeniem zapisu.

KOSZTY: warsztat bezpłatny, brak cateringu.

ZAPISY: warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów“, w związku z tym należy:                                 

  • wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)
  •  zgłoszenie (imię, nazwisko, numer indeksu oraz numer telefonu kontaktowego i tytuł warsztatu) należy przesłać na adres: warsztaty@bk.pw.edu.pl