Ogłoszenie na wolne stanowisko - samodzielny referent/specjalista ds. projektów – w pełnym wymiarze czasu pracy w Biurze ds. projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej, w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania względem kandydatów:

  • wykształcenie wyższe,
  • bardzo dobra obsługa komputera,
  • znajomość oprogramowania MS Office,
  • doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w organizacji praktyk/staży studenckich, będzie istotnym atutem,
  • bardzo dobra organizacja pracy,
  • umiejętność szybkiego uczenia się.

Warunki zatrudnienia:

  • pełny etat,
  • wynagrodzenie ok. 3200 zł brutto/miesięcznie,
  • umowa na czas określony (pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny).

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna przede wszystkim za zadanie związane z realizacją staży przez studentów Politechniki Warszawskiej u pracodawców. W zakres obowiązków wchodzić będą m.in.: przygotowanie spotkań informacyjnych dla studentów, współpracę z przedstawicielami wydziałów PW, kontakty z pracodawcami, zbieranie dokumentacji składanej przez studentów, organizację prac komisji kwalifikacyjnych oraz przygotowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją zadania.

Prosimy o wyraźne wskazanie w CV lub liście motywacyjnym informacji świadczących o posiadaniu przez kandydata wiedzy z zakresu tematyki dotyczącej funduszy strukturalnych oraz doświadczenia w zakresie organizacji praktyk/staży studenckich, a także wskazanie stanowiska pracy, na którym taką wiedzę/doświadczenie nabył (opis stanowiska pracy/zakres czynności służbowych).

Zatrudnienie od 2 grudnia 2013 r.

Zastrzegamy możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Dokumenty (CV, list motywacyjny) należy składać do 23 października 2013 r. w Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej, ul Noakowskiego 3 pokój 50 H lub przesłać na adres email: r.ruzik@pr.pw.edu.pl.

W przypadku pytań lub wątpliwości informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 234-59-93, (22) 234-59-88 lub podanym adresem email.

Etat współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.