Zapisy na zajęcia z Seminarium Pedagogicznego w semestrze zimowym 2013/2014 zostały uruchomione w dniu 07.10.2013 (poniedziałek), o godz. 12.00 i będą trwały do dnia 13.10.2013 (niedziela), do godz. 23.00.

Zapisy będą odbywać się wyłącznie elektronicznie.

Zajęcia będą się odbywać w dniach: wtorki w godzinach 16.30 – 19.45 (wykłady) oraz środy lub czwartki (ćwiczenia z Emisji głosu, godziny zajęć w zależności od wybranej grupy). Szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się tutaj.

Pierwsze zajęcia: 15.10.2013 (wtorek), godz. 16.15, sala 208 Gmach Główny PW.

Na pierwszych zajęciach odbędzie się krótkie spotkanie z Kierownikiem Seminarium dot. spraw organizacyjnych. Obecność obowiązkowa. Zostaną rozdane dokumenty do podpisu, niezbędne do uczestnictwa w Seminarium Pedagogicznego. W przypadku nieobecności, osoba jest zobowiązana, jak najszybciej, zgłosić się do Sekretariatu Seminarium w celu uzupełnienia podpisu na dokumentach – w przeciwnym razie będzie skreślona z listy uczestników.