Jesteś zainteresowany/a nowoczesnymi metodami rekrutacji i selekcji pracowników?
Słyszałeś/aś o metodzie Assessment Centre i pragniesz zgłębić jej tajniki?
A może spodziewasz się lub planujesz wziąć udział w sesji AC i wypaść w niej najlepiej, jak tylko możesz?

Warsztaty Biura Karier 27 października 2013 r.

Jego celem będzie:
•    nabycie wiedzy czym jest AC
•    ocena poziomu kluczowych kompetencji w realizacji zadań postawionych przed Uczestnikami
•    identyfikacja indywidualnych mocnych i słabych stron Uczestników

Planowane metody i techniki pracy:
•    ćwiczenia grupowe stosowane w trakcie standardowych sesji AC
•    metody audiowizualne

Prowadząca: Aneta Sołowiej – pedagog, doradca zawodowy, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych i aktywnego poszukiwania pracy, wykładowca akademicki, moderator samopomocowych grup wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych, coach kariery.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z rekomendacją trenerską I stopnia. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, kierunku – Pedagogika pracy socjalnej o specjalnościach: Rodzina i Bezrobocie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierunku – Pedagogika o specjalności: Praca socjalna z doradztwem zawodowym. Ukończyła roczną szkołę trenerską o profilu psychologicznym w Instytucie Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenia Natanaelum w Lublinie, jak również szereg szkoleń zawodowych, w tym Psychologię coachingu na Uniwersytecie Warszawskim, a także, w ramach współpracy ponadnarodowej – „Pomoc do Samopomocy” w kopenhaskiej Szkole Kofoeda.

Informacje organizacyjne

CZAS: 27 października (niedziela), godziny: 9:00 – 17:00

MIEJSCE: informacje o miejscu warsztatu prześlemy razem z potwierdzeniem zapisu.

KOSZTY: warsztat bezpłatny, brak cateringu.

ZAPISY: warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów“, w związku z tym należy:                                 

  • wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)
  •  zgłoszenie (imię, nazwisko, numer indeksu oraz numer telefonu kontaktowego i tytuł warsztatu) należy przesłać na adres: warsztaty@bk.pw.edu.pl