Serdecznie zapraszamy nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej na bezpłatne 30-godzinne zajęcia z EMISJI GŁOSU

Termin zajęć: środy, godz. 15.00-16.30

Termin rekrutacji: do 22 października 2013 r.

O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwsze zajęcia: 23 października 2013 r., godz. 15.00

Kontakt: mgr Marta Strzemieczna, tel. 22 234 64 33, e-mail: m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl