Zapisy na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014

Terminy:
Zajęcia rozpoczną się od poniedziałku 14 października 2013 r.
Zapisy będą prowadzone:
- dla wszystkich zainteresowanych – 8, 9 i 10 października 2013 r.

Zapisy będą trwały od godz. 9 do 14.

Miejsce: sala 160 w Gmachu przy Pl. Politechniki 1

Rejestracja uczestników (zgłoszenie udziału w UTW) będzie prowadzona raz na cały rok i taka będzie ważność nowych kart uczestnictwa. Natomiast zapisy na
konkretne zajęcia będą prowadzone przed każdym semestrem.

Program zajęć
Przewidywane jest uruchomienie wszystkich rodzajów zajęć prowadzonych dotychczas. Program zajęć – godziny i miejsca – zostanie podany przed początkiem zapisów.