Ustalanie strategii postępowania na wypadek zmian, których doświadcza przedsiębiorstwo podczas swojego codziennego funkcjonowania jest szalenie istotne. Aby ułatwić porozumienie decydentów firmy z wykonawcami prac ważne jest ustalenie „wspólnego języka”, specyficznego dla środowiska projektowego…

Warsztaty Biura Karier 24-25 października 2013 r.

Obszar tematyczny „zarządzania projektami” to zapis najlepszych praktyk stosowanych przez menedżerów całego świata. Opieranie działań na sprawdzonych, zestandaryzowanych metodach pracy jest nie tylko uzasadnione, lecz także optymalne z punktu widzenia wydajności, bowiem metodyki zarządzania projektami wskazują „jak” dojść do sukcesu w sposób najbardziej zorganizowany…

Warsztat skierowany jest do osób zainteresowanych prowadzeniem projektów, zmian czy też nowych inicjatyw w organizacjach i innych podmiotach, jak również kandydatów na kierowników projektów i członków zespołów projektowych.

Cel warsztatu:

Szkolenie wprowadza uczestników w tematykę zarządzania projektami w sposób bardzo praktyczny, co pozwoli kursantom po warsztatach poprowadzić przedsięwzięcia samodzielnie z większą efektywnością, swobodą i pewnością osiągnięcia dobrego wyniku. Szkolenie uczy najlepszych praktyk działań projektowych, a w szczególności zagadnień planowania, kontroli oraz reagowania na ryzyko, a także wzmocni potencjał uczestników w kreowaniu dobrej komunikacji „wewnątrz” i „na zewnątrz” projektu.

 Program warsztatu:

  1.   „Podejście projektowe”, czyli: kiedy?, po co?, kim? i jak?

― Podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem projektami

― Czynniki sukcesu projektu – strategia postępowania

― Przygotowanie organizacji do zrealizowania projektu

― Struktura organizacyjna w projekcie

― Metodyki i standardy projektowe – z czego skorzystać, co połączyć?

2.  Uruchomienie projektu

― Zdefiniowanie projektu, jego celów i kryteriów sukcesu

― Korzyści z projektu i ich odzwierciedlenie w dokumentach

― Zarządcza dokumentacja projektowa – dobór dokumentów w zależności od sytuacji

― Analiza potrzeb i budowanie strategii wobec interesariuszy projektu

― Tworzenie struktury zarządzania projektem

3.  Zwiększyć szansę, czyli dobre planowanie

― Definiowanie zakresu przedsięwzięcia

― Planowanie oparte na produktach

― Struktura podziału pracy

― Harmonogramowanie sieciowe (PERT/CPM), wyznaczanie ścieżki krytycznej

― Etapowe podejście do działań

― Zarządzanie zasobami w projekcie

― Planowanie kosztów przedsięwzięcia

 4.  Zarządzanie komunikacją w projekcie

― Efektywna praca z zespołem projektowym

― Struktura zespołu projektowego w zależności od charakteru przedsięwzięcia

― Motywowanie członków zespołu projektowego – narzędzia, możliwości, …obowiązki!

5.  Ryzyko w projektach – jakie działania podjąć, żeby… „spać spokojnie”

― Najczęstsze problemy związane z zarządzaniem ryzykiem

― Analiza ryzyka – identyfikacja zagrożeń i szans

― Techniki szacowania zdarzeń ryzykownych, czyli – czy to się da policzyć?

― Reakcje na ryzyko i plan działania

6.  Zarządzanie zmianą i kontrola projektu

― Sterowanie zmianami i zarządzanie konfiguracją

― Najczęściej stosowane narzędzia monitorowania i kontroli podstawowych czynników projektu

― Jak nam idzie i jak się skończy?, czyli zastosowanie metody wartości wypracowanej

― Popularne narzędzia informatyczne wykorzystywane w Project Management

7.  Zakończenie przedsięwzięcia

― Bilans doświadczeń

― Ocena korzyści, rozliczenie oraz podsumowanie na bazie dokumentacji

8.  Podsumowanie – miejsce działań projektowych w organizacji

― Jak dobrać odpowiednią metodykę zarządzania projektami?

― Odpowiedzialność w zależności od strategii firmy

― Najczęstsze problemy oraz sposoby ich uniknięcia

Metody szkoleniowe

Warsztat oparty m.in. na scenariuszach projektów zdefiniowanych przez uczestników szkolenia, uzupełniony symulacjami sytuacji przygotowanymi przez trenera. Ponadto podczas zajęć stosowany jest: wykład interaktywny, burza mózgów oraz analiza przypadków. Zawartość szkolenia oparta jest na dorobku najpopularniejszych metodyk i standardów zarządzania projektami: PMBoK (organizacja PMI), Prince2 oraz IPMA.

Dodatkowe informacje

Prosimy wziąć ze sobą materiały do notowania.

Informacja o trenerze (3-5 zdań)

Warsztaty poprowadzi dr Piotr Pinoczek, od 12 lat czynny kierownik projektów z dziedziny: optymalizacji procesów, inicjatyw jakościowych, rozwoju pracowników, zarządzania projektami, budowania strategii, rekrutacji, szkoleń, sprzedaży i teleinformatyki. Oprócz szkoleń prowadzi również coaching dla specjalistów, menedżerów i wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności. Autor kilkunastu referatów na konferencje naukowe, opublikowanych w wydawnictwach uniwersyteckich oraz współautor naukowych projektów badawczych. Prelegent w trakcie konferencji komercyjnych. Wykładowca uniwersytecki z dziedziny zarządzania (Akademia L. Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu filia w Opolu, Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej). Certyfikowany Project i Programm Manager metodyk: Prince2, International Project Management Association oraz Six Sigma. Posiada również certyfikat Change Management Practitioner organizacji APMG Quality Management System (jest akredytowanym trenerem z dziedziny zarządzania zmianą organizacyjną). Trener realizujący szkolenia z obszaru zarządzania (moduły menedżerskie), zarządzania jakością, zarządzania projektami, zarządzania zmianą, optymalizacji procesów, innowacyjności oraz tzw. kompetencji społecznych (komunikacja, coaching, motywowanie).

Informacje organizacyjne

CZAS: 24 i 25 października (czwartek i piątek), godziny: 9:00 – 16:00

MIEJSCE: informacje o miejscu warsztatu prześlemy razem z potwierdzeniem zapisu.

KOSZTY: warsztat bezpłatny, brak cateringu.

ZAPISY: Warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów“, w związku z tym należy:                                  

  • wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)
  •  zgłoszenie (imię, nazwisko, numer indeksu oraz numer telefonu kontaktowego) należy przesłać na adres: warsztaty@bk.pw.edu.pl