Mówienie do grupy wymaga nieco innych umiejętności niż rozmowa z jedną czy też kilkoma osobami. Ten rodzaj kontaktu z ludźmi częściej przybiera formę monologu (prezentacji jakiejś idei czy pomysłu) niż dialogu. Jednocześnie trzeba stale pozostawać w dobrym kontakcie ze sobą samym oraz grupą. Oznacza to przede wszystkim umiejętność utrzymania dobrego stanu wewnętrznego oraz otwartości na reakcje uczestników spotkania na zachowania i słowa prezentera.

Warsztaty Biura Karier 16 listopada 2013 r.

Dobry kontakt z grupą jest możliwy tylko i wyłącznie wtedy, gdy sam prezenter czuje się dobrze w danej sytuacji. Ponadto sposób podawania informacji, prowadzenia dyskusji oraz prezentowania idei musi być na tyle różnorodny i bogaty, aby miał szansę trafić do każdego słuchacza.
Profesjonalna prezentacja to celowy i uporządkowany sposób poruszania się, gestykulowania i mówienia prezentera do grupy. Jest to także, jeśli nie przede wszystkim, proces, przez który przeprowadza on swoich słuchaczy. Umiejętność przygotowania i poprowadzenia ludzi w wyznaczonym celu, zgodnie z określoną procedurą jest najważniejszym wyznacznikiem efektywnej prezentacji. Procedury te muszą uwzględniać sposoby, w jakie ludzie przyswajają informacje, uczą się i budują poczucie zrozumienia i akceptacji prezentowanych treści.

Cele:
To szkolenie uczy jak samodzielnie przygotowywać efektywne prezentacje, uwzględniające najważniejsze aspekty ludzkiego umysłu.
To spotkanie ma na celu zbudowanie pewności siebie w kontakcie z grupą, umiejętności pokierowania uwagą słuchaczy i przekazania im w sposób klarowny koniecznych informacji, aby wzbudzić w nich pożądaną reakcję.

Program: 
1.    Sposoby komunikowania się:
•    Wygląd
•    Kontakt wzrokowy
•    Postawa
•    Gestykulacja
•    Przestrzeń
•    Głos
•    Słowa

2.    Zasady dobrej prezentacji:
•    Cel i kryteria.
•    To widać, słychać i czuć.
•    Nie za mało, nie za dużo.
•    Zaprezentuj problem i ulecz go.
•    Ciekawość, zdziwienie, pewność.

3.    Techniki dobrej prezentacji – Podstawowa struktura prezentacji:
•    Budowanie autorytetu
•    Kotwiczenie.
•    Pozytywne sformułowania.
•    Sposoby wprowadzania tematu.
•    Motywowanie słuchaczy – Metafory – Metaprogramy – Pytania, sugestie, rozkazy.
•    Sposób wprowadzania zasadniczej treści prezentacji – Modele – Strategie – Przykłady.
•    Prowadzenie dyskusji – przeformułowania.
•    Projektowanie przyszłości.

Metody szkoleniowe: 
Warsztat, Trening umiejętności, Tworzenie własnych prezentacji przez uczestników, Filmowanie i odtwarzanie, otrzymywanie feedbacku z trzech pozycji percepcyjnych.

Informacje o trenerze: 
Wojciech Zatorski (1966)
Z zawodu psycholog. Z zamiłowania nauczyciel, trener, coach a także poeta (czasami, bo poetą się bywa), współautor muzyki i tekstów do wykonywanych wraz z przyjaciółmi piosenek. 21 lat praktyki w prowadzeniu szkoleń pozwoliło na to by za swój sukces mógł uznać, że w wielu przypadkach firm, zarządów i poszczególnych osób udało mu się zainspirować i dodać odwagi do przeprowadzenia zmian koniecznych dla dalszego rozwoju i realizacji celów. Wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Studia Podyplomowe, MBA). Wiedzę i umiejętności zdobywał poprzez prowadzenie własnej firmy handlowej i szkoleniowo-konsultingowej oraz szkoląc się nieustannie na seminariach prowadzonych przez światową czołówkę teoretyków i praktyków sztuki negocjacji i zarządzania jak również w trakcie prowadzenia własnych szkoleń i konsultacji. Jest współautorem metodyki obejmującej cały, złożony proces sprzedażowy – Method of Strategic Sales™ (MSS™). Jest też trenerem sztuki NLP.

 Informacje organizacyjne

CZAS: 16 listopada (sobota), godziny: 9:00 – 17:00

MIEJSCE: informacje o miejscu warsztatu prześlemy razem z potwierdzeniem zapisu.

KOSZTY: warsztat bezpłatny, brak cateringu.

ZAPISY: warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów”, w związku z tym należy:                                 

  • wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)
  •  zgłoszenie (imię, nazwisko, numer indeksu oraz numer telefonu kontaktowego) należy przesłać na adres: warsztaty@bk.pw.edu.pl