CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie przyjazdów wykładowców z zagranicznych uczelni na WYKŁADY ZAPRASZANE W ROKU 2014.

Wnioski należy składać w biurze Centrum Współpracy Międzynarodowej – Gmach Główny, pokój 233 – do dnia 20 grudnia 2013.
Zapraszamy na stronę https://www.cwm.pw.edu.pl/index.phtml?item1=inne&item2=pokl w celu pobrania wymaganych dokumentów.

Szczegółowych informacji udziela:
Ula Tarnowska, Gmach Główny PW, pok. 233
tel. 234 61 50
e-mail: utarnowska@cwm.pw.edu.pl

Wnioski będą przyjmowane do dnia 20.12.2013.

Komisja ds. wykładów zapraszanych na podstawie przesłanych informacji dokona wyboru kandydatów.

Ze względu na określony budżet Zadania 39, w tym także zdefiniowaną maksymalną kwotę przeznaczoną na wydatki związane z wykładami zapraszanymi, ilość dofinansowań jest ograniczona.

Informujemy, że zapraszany wykładowca musi sam opłacić transport, zakwaterowanie oraz wyżywienie. Wynagrodzenie w ramach umowy o dzieło edukacyjne zostanie wypłacone po zakończonych wykładach zgodnie z zasadami funkcjonującymi na PW. Nie ma możliwości wypłacania przez CWM zaliczek dla wykładowców. Przypominam również, że organizatorem wykładów i opiekunem wykładowcy z zagranicy jest zapraszający Wydział. CWM jest jedynie stroną podpisującą umowę i finansująca wykłady.

Wykładowca jest zobowiązany do zbierania listy obecności z każdego dnia wykładu oraz podpisanych deklaracji i oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych od każdego uczestnika wykładu.