„Wiedza bez wyobraźni jest bezużyteczna” -  twierdził Albert Einstein. To wyobraźnia sprawia, że wiedza staje się żywa. Wyobraźnia i twórczość są głównymi siłami, które stoją za zmianą, adaptacją do nowych warunków i ewolucją. Na bardzo praktycznym poziomie, zarządzanie procesem twórczości jest jednym z najważniejszych elementów sukcesu i przetrwania zarówno dla jednostek jak i organizacji, które przystosowują się do ciągłych zmian technologicznych i społecznych.

Warsztaty Biura Karier 22 listopada 2013 r.

Twórczość to nie dar, który się posiada bądź nie. To  zestaw umiejętności i odpowiednich, wspierających twórczą postawę sposobów myślenia. Jednych i drugich można się nauczyć i systematycznie nimi zarządzać.

Twórczość jest wielopoziomowym i wielopłaszczyznowym procesem. Jest funkcją sposobu, w jaki spostrzegamy i myślimy o rzeczywistości. Istnieją przynajmniej trzy rodzaje twórczości:

  • innowacja – tworzenie zupełnie nowych idei, jest ona związana z ustanawianiem celów,
  • odkrycie – zmiana filtrów percepcyjnych, co pozwala spostrzegać te same rzeczy w inny sposób, związane jest to z określaniem procedur sprawdzających,
  • inwencja / implementacja – operowanie danym zestawem parametrów po to, aby osiągnąć cel; określenie inwencja jest związane ze sposobami realizacji celu.

Cele:
Na trening zapraszamy osoby, które chcą rozwinąć twórczą postawę w codziennym życiu, które pragną przekraczać nawykowe wzorce myślenia i działania i nauczyć się wychodzenia poza znane schematy. W czasie treningu uczestnicy będą mogli określić własny potencjał twórczy, ponadto otrzymają od trenera indywidualne wskazówki dalszego rozwoju.

Podstawowe zagadnienia realizowane na szkoleniu:

  • Kreatywne myślenie i autoekspresja.

Rozwijanie ciekawość i motywacji do myślenia i działania twórczego.
Wzmacnianie swojego doświadczenia poprzez wyostrzanie zmysłów.
Harmonizowanie obu półkul mózgowych -  myślenie całym mózgiem.
Poznawanie i rozumienie więzi łączących zjawiska – umiejętność myślenia systemowego.

  • Rozwiązywanie problemów i wyznaczanie celów.

Jak myśleć w kategoriach rozwiązań? Warunki poprawnie sformułowanego celu.
Czym jest i czemu służy tzw. pozytywne myślenie?
Jak znajdować nowe rozwiązania za pomocą zmiany perspektywy? Sztuka wykorzystywania wielokrotnej perspektywy. Zmiana sposobu reprezentowania „problemu”. Myślenie przez analogię.
Jak korzystać z intuicji?
Jak za pomocą pytań rozwijać u siebie i innych umiejętność myślenia lateralnego (w stronę alternatywnych rozwiązań) oraz w górę i w dół?

  • Strategie kreatywności

Strategia kreatywności Walta Disney’a

Metody szkoleniowe: 
Warsztat, Trening umiejętności, Dyskusja, Miniwykład

Informacje o trenerze: 
Wojciech Zatorski (1966)
Z zawodu psycholog. Z zamiłowania nauczyciel, trener, coach a także poeta (czasami, bo poetą się bywa), współautor muzyki i tekstów do wykonywanych wraz z przyjaciółmi piosenek. 21 lat praktyki w prowadzeniu szkoleń pozwoliło na to by za swój sukces mógł uznać, że w wielu przypadkach firm, zarządów i poszczególnych osób udało mu się zainspirować i dodać odwagi do przeprowadzenia zmian koniecznych dla dalszego rozwoju i realizacji celów. Wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Studia Podyplomowe, MBA). Wiedzę i umiejętności zdobywał poprzez prowadzenie własnej firmy handlowej i szkoleniowo-konsultingowej oraz szkoląc się nieustannie na seminariach prowadzonych przez światową czołówkę teoretyków i praktyków sztuki negocjacji i zarządzania jak również w trakcie prowadzenia własnych szkoleń i konsultacji. Jest współautorem metodyki obejmującej cały, złożony proces sprzedażowy – Method of Strategic Sales™ (MSS™).
Jest też trenerem sztuki NLP.

Informacje organizacyjne

CZAS: 22 listopada (piątek), godziny: 10:00 – 16:00

MIEJSCE: informacje o miejscu warsztatu prześlemy razem z potwierdzeniem zapisu.

KOSZTY: warsztat bezpłatny, brak cateringu.
ZAPISY: warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów“, w związku z tym należy:                                 

  • wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)
  •  zgłoszenie (imię, nazwisko, numer indeksu oraz numer telefonu kontaktowego) należy przesłać na adres: warsztaty@bk.pw.edu.pl