Różnego rodzaju problemy, konflikty, trudne żądania nam stawiane oraz zmiana są nieodłącznie wpisane w nasze życie – prywatne i biznesowe. Budzą często napięcie, opór i negatywne emocje. Jednocześnie mają w sobie duży potencjał i odpowiednio wykorzystane – stają się wartościowym doświadczeniem.

Warsztaty Biura Karier 23 listopada 2013 r.

Umiejętne rozwiązywane konfliktów za pomocą negocjacji (kiedy jesteśmy jedną ze stron) oraz mediacji (kiedy jesteśmy tzw. Trzecią stroną), z uwzględnieniem mechanizmów psychologicznych to umiejętności, które pozwalają liderom w organizacjach sprawnie działać, także w trudnych sytuacjach.

Cele:

 • Zwiększenie efektywności działania w trudnych sytuacjach.
 • Rozwijanie umiejętności pomagających w kreatywnym rozwiązywaniu problemów i poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.
 • Rozumienie dynamiki sytuacji konfliktowej
 • Rozumienie roli lidera w sytuacji konfliktowej, problemowej
 • Poznanie głównych zasad negocjacji i mediacji
 • Poznanie głównych kroków w procesie negocjowania i mediowania.

Podstawowe zagadnienia realizowane na szkoleniu:

 • Ogólny model sytuacji konfliktowej.

Definicja i zasady konfliktu.
Przyczyny, rodzaje i źródła konfliktu.
Cechy oraz struktura sytuacji konfliktowej.
Rola lidera w sytuacji konfliktowej.

 • Etapy oraz dynamika rozwoju sytuacji konfliktowej.

Reguły kryzysu grupowego.
Sposoby ujawniania rzeczywistych intencji skonfliktowanych stron; wspólne wypracowanie rozwiązań.
Konflikt jako sytuacja rozwojowa.
Kierowanie energią konfliktu do współpracy – działania interwencyjne.

 • Rola negocjatora lub mediatora w sytuacji konfliktowej.

Zasady i reguły negocjacji – poszukiwanie wspólnego „Tak”.
Mechanizmy najczęściej pojawiających się konfliktów – jak zapobiegać w  przyszłości sytuacjom kryzysowym.

Podstawowe modele użyte do prezentacji wyżej wymienionych zagadnień:

 • Harvardzki Model Negocjacji tzw. „Win – Win”
 • Poziomy Logiczne Dilts’a
 • Pytania typu „Chunk Up” oraz „Chunk Down”
 • Teoria Systemów

Metody szkoleniowe:  
Warsztat, Trening umiejętności, Dyskusja, Mini wykład

Informacje o trenerze:  
Wojciech Zatorski (1966)
Z zawodu psycholog. Z zamiłowania nauczyciel, trener, coach a także poeta (czasami, bo poetą się bywa), współautor muzyki i tekstów do wykonywanych wraz z przyjaciółmi piosenek. 21 lat praktyki w prowadzeniu szkoleń pozwoliło na to by za swój sukces mógł uznać, że w wielu przypadkach firm, zarządów i poszczególnych osób udało mu się zainspirować i dodać odwagi do przeprowadzenia zmian koniecznych dla dalszego rozwoju i realizacji celów. Wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Studia Podyplomowe, MBA). Wiedzę i umiejętności zdobywał poprzez prowadzenie własnej firmy handlowej i szkoleniowo-konsultingowej oraz szkoląc się nieustannie na seminariach prowadzonych przez światową czołówkę teoretyków i praktyków sztuki negocjacji i zarządzania jak również w trakcie prowadzenia własnych szkoleń i konsultacji. Jest współautorem metodyki obejmującej cały, złożony proces sprzedażowy – Method of Strategic Sales™ (MSS™).
Jest też trenerem sztuki NLP.

 Informacje organizacyjne

CZAS: 23 listopada (sobota), godziny: 9:00 – 17:00
MIEJSCE: informacje o miejscu warsztatu prześlemy razem z potwierdzeniem zapisu.
KOSZTY: warsztat bezpłatny, brak cateringu.
ZAPISY: warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów“, w związku z tym należy:                                 

 • wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)
 •  zgłoszenie (imię, nazwisko, numer indeksu oraz numer telefonu kontaktowego) należy przesłać na adres: warsztaty@bk.pw.edu.pl