Zapraszamy do składania ofert na: Opracowanie projektów graficznych, druk i produkcję materiałów promocyjnych, zamieszczenie artykułów sponsorowanych i ogłoszeń w prasie i w Internecie oraz abonament na portalu tematycznym.

Więcej informacji w zakładce Zamówienia publiczne>>