Jesteśmy częścią Natury i podlegamy jej rytmom. Drzewo, które jesienią wydaje owoce, potrzebuje zimowego odpoczynku, by na wiosnę obudzić się ponownie do życia. Po ciężkiej pracy, która kieruje naszą uwagę na zewnątrz, potrzebujemy skierować się ku wnętrzu, skoncentrować się na sobie, po to, by odpocząć. Nieustająca aktywność jest równie stresująca jak nieustająca bierność. Umiejętność pogodzenia i wyważenia tych dwóch aspektów istnienia jest sztuką, której można się nauczyć. Jest to sztuka gospodarowania własnymi zasobami.

Warsztaty Biura Karier 17 listopada 2013 r.

Ten trening pomaga wrócić do równowagi i znowu doświadczać wewnętrznej harmonii.

Stres jest naturalną i konieczną reakcją organizmu. Reakcja ta wywołana jest w większym stopniu sposobem myślenia, widzenia rzeczywistości, interpretowania faktów i prób przewidywania przyszłości, niż tzw. „obiektywną sytuacją”. Wiele z tych mechanizmów jest wyuczonym, nawykowym sposobem myślenia i reagowania.

Cele:
Ten trening koncentruje się na odkrywaniu indywidualnych sposobów reagowania w sytuacjach stresu oraz zamianie nieużytecznych schematów w użyteczne rozwiązania.
Drugim celem treningu jest zbudowanie umiejętności szybszego dystansowania się, uczenia się z trudnych sytuacji, a w efekcie sprawniejszego odzyskiwania równowagi psychicznej, fizycznej i emocjonalnej. Każdy człowiek, aby mógł sprawnie funkcjonować na każdym z tych poziomów, potrzebuje nauczyć się płynnie przechodzić od pełnego zaangażowania do wycofania i regeneracji sił.
W czasie treningu uczestnicy nauczą się rozpoznawać pierwsze sygnały niepożądanej reakcji na stres i nauczą się kierować wewnętrznymi reakcjami w pożądaną stronę. Nabędą umiejętność kontroli swojego wewnętrznego stanu.  Przygotują też dla siebie pomoce, które będą wykorzystywać w codziennym życiu w profilaktyce antystresowej.

Program:
Rozpoznanie indywidualnego sposobu reagowania na stres.

  • Reakcje wewnętrzne (submodalności, metaprogramy, przekonania)
  • Reakcje zewnętrzne (zachowania i strategie)

Budowanie stanu zasobu

  • Docieranie i budowanie stanu dostępu do wszystkich swoich zasobów (submodalności, Soma Syntax, autorelaks, wizualizacje sterowane)
  • Kotwiczenie stanu zasobu – szybki dostęp (kotwiczenie)

Zmiana schematów reagowania na stres

  • Zmiana strategii poprzez dostarczenie zasobów (przekotwiczanie, swish pattern)
  • Zmiana perspektywy problemu na perspektywę rozwiązania
  • Zmiana perspektywy czasowej jako dodatkowy zasób

Metody szkoleniowe:

Warsztat, Trening umiejętności, Autodiagnoza

Informacje o trenerze:

Wojciech Zatorski (1966)
Z zawodu psycholog. Z zamiłowania nauczyciel, trener, coach a także poeta (czasami, bo poetą się bywa), współautor muzyki i tekstów do wykonywanych wraz z przyjaciółmi piosenek.
21 lat praktyki w prowadzeniu szkoleń pozwoliło na to by za swój sukces mógł uznać, że w wielu przypadkach firm, zarządów i poszczególnych osób udało mu się zainspirować i dodać odwagi do przeprowadzenia zmian koniecznych dla dalszego rozwoju i realizacji celów.
Wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Studia Podyplomowe, MBA).
Wiedzę i umiejętności zdobywał poprzez prowadzenie własnej firmy handlowej i szkoleniowo-konsultingowej oraz szkoląc się nieustannie na seminariach prowadzonych przez światową czołówkę teoretyków i praktyków sztuki negocjacji i zarządzania jak również w trakcie prowadzenia własnych szkoleń i konsultacji. Jest współautorem metodyki obejmującej cały, złożony proces sprzedażowy – Method of Strategic Sales™ (MSS™). Jest też trenerem sztuki NLP.

Informacje organizacyjne

CZAS: 17 listopada (niedziela), godziny: 9:00 – 17:00

MIEJSCE: informacje o miejscu warsztatu prześlemy razem z potwierdzeniem zapisu.

KOSZTY: warsztat bezpłatny, brak cateringu.

ZAPISY: warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów“, w związku z tym należy:                                 

  • wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)
  •  zgłoszenie (imię, nazwisko, numer indeksu oraz numer telefonu kontaktowego) należy przesłać na adres: warsztaty@bk.pw.edu.pl