Wykonanie każdej czynności wymaga czasu. Czas jest zasobem cennym, ponieważ jest ograniczony. Z reguły, rzeczy, które mamy do zrobienia zajmują więcej czasu niż go mamy.

Warsztaty Biura Karier 15 listopada 2013 r.

Każdego dnia tracimy mnóstwo czasu zajmując się sprawami nieistotnymi, nie mającymi żadnego związku z tym, co chcemy osiągnąć. Wiele osób doświadcza przykrych konsekwencji „odkładania na później”, oraz braku należytej kontroli w przyjmowaniu i planowaniu zadań, a także braniu „na siebie” zbyt wielu działań na raz. Typowe problemy dotyczą nie tylko uporządkowania swoich zajęć w perspektywie tygodnia czy miesiąca, lecz przede wszystkim utrzymania swoich decyzji w działaniu.

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE (osiąganie oczekiwanych rezultatów działań w czasie) uwzględnia doświadczenia i korzyści związane z użyciem trzech schematów zarządzania czasem :

 1. Tworzenie listy zadań ( umożliwia jedynie świadome kontrolowanie ilości, względnie zakresu czynności do wykonania)
 2. Użycie terminarza (umożliwia wcześniejsze przewidywanie i planowanie terminów przyszłych zadań)
 3. Ustalanie priorytetów  (wprowadza element przyrównywania wagi poszczególnych, zaplanowanych działań do określonego systemu wartości oraz uwzględnia plany długoterminowe).

Jednak istotą tego sposobu myślenia jest zorientowanie całego procesu planowania i oceny ważności działań na strategiczne cele i wartości, służące realizacji osobistej i zawodowej misji. Parafrazując powiedzenie architektów, że „forma jest następstwem funkcji” można stwierdzić, że plan, a także sam wybór zadań do wykonania staje się pochodną roli zawodowej oraz kierunku, w którym chce zmierzać dana osoba oraz cała organizacja.

NIE CHODZI O TO, BY NADAWAĆ PRIORYTETY TEMU, CO MASZ W PLANIE, ALE ABY PLANOWAĆ ZGODNIE Z PRIORYTETAMI!
To wydawałoby się już wystarczające i proste w użyciu, bo przecież wystarczy przeczytać kilka książek z zakresu zarządzania czasem oraz posłużyć się coraz to doskonalszymi narzędziami (papierowymi jak i elektronicznymi) zgodnymi z powyższymi schematami, aby wreszcie uporządkować swój czas, jednak…
Schematy dotyczące zarządzania czasem zakładają, że wszyscy ludzie doświadczają czasu w ten sam sposób. Nie jest to prawdą. Czas jest doświadczany w sposób subiektywny. Trudność z wykorzystaniem schematów zarządzania czasem polega na tym, że pasują one tylko tym osobom, które myślą podobnie jak twórca danego schematu. Dodatkowo są to dokładnie te osoby, które doskonale dają sobie radę bez takich schematów.
Zewnętrznie mierzymy czas poprzez odległość i ruch – wskazówki zegara. Jak wewnętrznie myślimy na temat czasu? Musimy posiadać jakieś sposoby reprezentowania czasu w naszych umysłach, w przeciwnym razie nie bylibyśmy w stanie określić, czy dana myśl jest wspomnieniem, czy też planem na przyszłość. W jaki sposób to rozróżniamy?
Większość ludzi używa przestrzeni i kierunku do wewnętrznej reprezentacji czasu. Zasadniczo rozróżnia się trzy kategorie takich reprezentacji: pomiędzy czasem, w czasie i poprzez czas. Sposób, w jaki osoba myśli o czasie determinuje jej zachowania,  percepcję świata, reakcje, w tym  przeżywane emocje. To, jak odnosimy się do „czasu”  i jak go organizujemy  wpływa na  nasz sposób motywowania się i podejmowania decyzji. Z tego powodu znajomość własnej organizacji czasu ma fundamentalne znaczenie dla skutecznego działania.

Cele:
Trening jest skierowany do osób, które pragną nauczyć się lepiej wpływać na organizację własnego czasu oraz mieć wpływ na optymalne wykorzystanie zasobów osób, które posiadają różne sposoby strukturyzacji czasu jednym słowem pragną stać się Władcami Czasu swojego i innych.

Program:

 • Zakłócenia w dobrym wykorzystaniu czasu
 • Zapoznanie się z trzema podstawowymi sposobami strukturalizacji czasu (Between Time, In Time Through Time) i określenie zasobów, które reprezentują,
 • Rozpoznawanie sposobu organizacji czasu u siebie oraz innych osób,
 • Czas w mowie – w jaki sposób język oddziałuje na reprezentacje czasu w myślach i jak to wpływa na możliwości działania,
 • Uelastycznianie własnych, naturalnych sposobów strukturyzacji czasu.
 • Formułowanie pozytywnych celów i umieszczanie ich na linii czasu,
 • Planowanie czasu,
 • Tworzenie listy zadań
 • Ustalanie priorytetów działań
 1. Pytania prawidłowo wartościujące zadania
 2. Kryteria WAŻNOŚCI zadań – gdzie ich szukać i jak je określić
 3. Kategoria WAŻNE / NIEWAŻNE
 4. Kategoria spraw PILNE / NIE PILNE
 5. Skrzyżowanie wyników oceny zadań według kategorii WAŻNE / NIEWAŻNE, oraz PILNE / NIE PILNE
 6. PRIORYTETY Matryca zadań ważnych / pilnych
 7. PRIORYTETY Matryca DZIAŁAŃ ważnych / pilnych
 • Efektywne planowanie działań
 • Podstawowe założenia procesu planowania
 • „Strażnicy Czasu” – m.in. Budowanie komunikatów asertywnych

Metody szkoleniowe:
Warsztat, Trening umiejętności, Autodiagnoza

Informacje o trenerze:
Wojciech Zatorski (1966)
Z zawodu psycholog. Z zamiłowania nauczyciel, trener, coach a także poeta (czasami, bo poetą się bywa), współautor muzyki i tekstów do wykonywanych wraz z przyjaciółmi piosenek.
21 lat praktyki w prowadzeniu szkoleń pozwoliło na to by za swój sukces mógł uznać, że w wielu przypadkach firm, zarządów i poszczególnych osób udało mu się zainspirować i dodać odwagi do przeprowadzenia zmian koniecznych dla dalszego rozwoju i realizacji celów.
Wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Studia Podyplomowe, MBA).
Wiedzę i umiejętności zdobywał poprzez prowadzenie własnej firmy handlowej i szkoleniowo-konsultingowej oraz szkoląc się nieustannie na seminariach prowadzonych przez światową czołówkę teoretyków i praktyków sztuki negocjacji i zarządzania jak również w trakcie prowadzenia własnych szkoleń i konsultacji. Jest współautorem metodyki obejmującej cały, złożony proces sprzedażowy – Method of Strategic Sales™ (MSS™).
Jest też trenerem sztuki NLP.

Informacje organizacyjne

CZAS: 15 listopada (piątek), godziny: 9:00 – 17:00
MIEJSCE: informacje o miejscu warsztatu prześlemy razem z potwierdzeniem zapisu.
KOSZTY: warsztat bezpłatny, brak cateringu.
ZAPISY: warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów“, w związku z tym należy:                                 

 • wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)
 •  zgłoszenie (imię, nazwisko, numer indeksu oraz numer telefonu kontaktowego) należy przesłać na adres: warsztaty@bk.pw.edu.pl