Zapraszamy do wysłuchania debaty w Polskim Radiu Program Pierwszy z udziałem kierownika projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej dr inż. Rafałem Ruzikiem.

http://www.polskieradio.pl/7/1691/Artykul/1004887/

- Wyraźnie widać, że wyciągamy wnioski z procesu, który zaczął się w latach 90., gdy na uczelnie wyższe napłynęło 50 procent każdego rocznika absolwentów szkół średnich. Przedtem było to 10 procent – mówiła w Jedynce prof. Daria Lipińska-Nałęcz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Zmieniły się także oczekiwania młodych ludzi, którzy dziś trafiają na uczelnie wyższe. – Nie każdy z nich oczekuje tego samego, co jego poprzednik z tej wąskiej grupy 10-procentowej. Przedtem byli to ludzie, którzy mieli bardzo wysokie aspiracje intelektualne. Większość absolwentów szkół średnich, która w tej chwili trafia na uczelnie ma zupełnie inną potrzebę. Oni chcą po prostu dobrego zawodu i lepszej przyszłości – tłumaczyła w ”Popołudniu z Jedynką” prof. Daria Lipińska-Nałęcz.

Szanse absolwentów szkół wyższych na rynku pracy rosną, gdy potrafią zrobić ze swej wiedzy praktyczny użytek. Dlatego, zdaniem prof. Krzysztofa Kurzydłowskiego, uczelnie powinny być szerzej otwarte na pracodawców. – To obejmuje przede wszystkim ich udział w zajęciach dydaktycznych. Współpraca powinna mieć miejsce również w obszarze badań naukowych i prac rozwojowych. To dobra podstawa, by student, który bierze udział nie tylko w formalnej edukacji, ale również w różnego rodzaju projektach prowadzonych na rzecz przedsiębiorców, zyskał te cechy, które później uczynią go atrakcyjnym kandydatem do miejsca pracy oferowanym przez danego przedsiębiorcę – argumentował dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego już zareagowało i zmodyfikowało model studiów na uczelniach wyższych. – Zaproponowaliśmy podział kierunków kształcenia na dwa profile: praktyczny, który ma wiązać bezpośrednio szkołę z pracodawcami i ogólnoakademicki, który dalej pozwoliłby na kształcenie bardzo teoretyczne, elitarne i wymagające. Model ten działa od roku, dlatego nie możemy jeszcze powiedzieć czy dało to rezultaty na rynku pracy, bo nie mamy absolwentów. Ponieważ jednak jest to proces uzgadniany z pracodawcami, wydaje nam się, że rezultaty będą – przekonywała prof. Lipińska-Nałęcz.

Na zwiększenie atrakcyjności absolwentów szkół wyższych na rynku pracy przewidziane są również środki z Unii Europejskiej. Skorzystała z nich na przykład Politechnika Warszawska, która od 2008 roku realizuje projekt finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. – Stworzyliśmy kilka nowych kierunków studiów. Wcześniej robiliśmy diagnozy, prowadziliśmy rozmowy z pracodawcami. Część z tych kierunków powstała przy współpracy z nimi. Teraz uzupełniamy, to co rozpoczęliśmy w 2008 roku i organizujemy na przykład panele z pracodawcami, gdzie w poszczególnych obszarach kształcenia rozmawiamy o potrzebach pracodawców – tłumaczył dr inż. Rafał Ruzik, kierownik projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej.

Debatę dnia prowadziła Zuzanna Dąbrowska.

Partnerem audycji było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.