Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych studiujących na Politechnice Warszawskiej, w ramach projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej we współpracy z Sekcją ds. Osób Niepełnosprawnych w PW, uruchomiono nowe zadanie.

Swoim zasięgiem działanie to obejmie niepełnosprawnych studentów i doktorantów oraz nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej. W oparciu o doświadczenia Sekcji oraz raport „Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych studiujących na Politechnice Warszawskiej”, w ramach zadania przewidziano formy wsparcia opisane poniżej.

Działania skierowane do niepełnosprawnych studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

Zorganizowane zostaną dwa obozy studenckie, w trakcie których uczestnicy będą mieli możliwość nabycia kluczowych kompetencji miękkich. W trakcie obozu zimowego uczestnicy wezmą udział w warsztatach dotyczących technik efektywnego zarządzania informacją, czasem oraz metod automotywacji. Natomiast obóz letni obejmie swym zakresem tematykę odnajdywania się i przystosowywania do nowych sytuacji oraz rozwiązywania konfliktów.

Ponadto zainteresowani będą mogli wziąć udział w czterech jednodniowych warsztatach z zakresu kompetencji miękkich (planowanie kariery zawodowej, stres i zarządzanie emocjami, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, komunikacja i asertywność), które odbędą się w dwóch edycjach: wiosna i jesień 2014.

Dodatkowo, studenci i doktoranci będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji ze specjalistami – doradcą zawodowym oraz coachem. Wsparcie w tym zakresie będzie szczególnie nakierowane na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Przygotowanie kadry akademickiej PW do pracy z osobami niepełnosprawnymi

Aby usprawnić i wspomóc proces nauczania, dla nauczycieli akademickich naszej Uczelni, przygotowane zostanie jednodniowe szkolenie, w ramach którego uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu współpracy z niepełnosprawnymi studentami i doktorantami.

Dodatkowo, w ramach zadania 58., zorganizowany zostanie kurs języka migowego (Polski Język Migowy), który będzie trwał 45 godzin.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów szkoleń i warsztatów oraz harmonogram zapisów pojawią się na początku 2014 roku.

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych w PW>>

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych w PW facebook >>