Zapraszamy do składania ofert na: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu planowania kariery zawodowej, autoprezentacji i wystąpień publicznych, stresu i zarządzania emocjami oraz komunikacji interpersonalnej i asertywności dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/szczegoly.php?id=3092