Zapraszamy do składania ofert na: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu kształcenia i współpracy z osobami niepełnosprawnymi dla pracowników dydaktycznych Politechniki Warszawskiej

Więcej informacji w zakładce Zamówienia publiczne>>