Zapraszamy do składania ofert na: Przeprowadzenie kursu Polskiego Języka Migowego (PJM) na poziomie podstawowym A1 dla grupy pracowników dydaktycznych Politechniki Warszawskiej

Więcej informacji w zakładce Zamówienia publiczne>>