20.01.2014, godz. 16.15-18.00, s. 111, Wydział Fizyki PW/ul. Koszykowa 75, Warszawa

23.01.2014, godz. 10.15-12.00, s. 111, Wydział Fizyki PW/ul. Koszykowa 75, Warszawa

prof. Wojciech Knap, University of Montpellier 2 & National Center for Scientific Research, France

Center for Advanced Studies WUT >>