Zapraszamy studentów na bezpłatny kurs, który odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia i 26-27 kwietnia 2014 r. w godzinach od 9:00 do 17:00.
Uczestnictwo w kursie potwierdzone zostanie certyfikatem afiliowanym przez Politechnikę Warszawską.

szczegółowe informacje o kursie>>

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu do 10 marca 2014 r. na adres mailowy: lenka@ch.pw.edu.pl.

Prosimy o podanie numeru legitymacji studenckiej, roku studiów, średniej ocen oraz specjalności. Proszę dostarczyć do pokoju nr 318 w KChA potwierdzenie średniej ocen z Dziekanatu. W przypadku dużej liczby chętnych decyduje: stopień zaawansowania studiów, średnia ocen, specjalność, czas zgłoszenia.