Studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, zainteresowanych odbyciem stażu długoterminowego, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Konkurs:
I tura  – do 21 marca 2014, 30 stypendiów krajowych i 3 stypendia zagraniczne

Szczegółowe informacje>>