ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług coachingowych dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

Zaproszenie do składania ofert 

Załączniki ZO coach