ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług doradztwa zawodowego dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

Termin składania ofert: 05.03.2014 do godz.11:00
Postępowanie nr: ZP/PRPW/ZO/2/2014 

  1. Zaproszenie do składania ofert
  2. Załącznik do ZO doradca