Archiwum dla Marzec, 2014

Wyniki konkursu “Zdobądź stypendium na staż”

We wtorek 25 marca 2014 r. odbyło się zebranie Komisji Kwalifikacyjnej ds. przydziału stypendiów na staże w ramach zadania 57 Projektu.

Spośród złożonych wniosków Komisja przedłożyła propozycje list studentów do otrzymania stypendium na staż z poszczególnych wydziałów. Listy rankingowe zostały zatwierdzone przez Prorektora ds. Studiów PW.

Więcej >

Zwiększenie liczby stypendiów – staże studenckie

Miło nam poinformować, że za zgodą Instytucji Pośredniczącej pula stypendiów przypadających na daną jednostkę Politechniki Warszawskiej uległa zwiększeniu. Zgodnie ze Szczegółowymi zasadami organizacji staży długoterminowych w ramach zadania 57 planowana liczba stypendiów na staże krajowe wynosiła 171. Obecnie mamy do rozdysponowania aż 364 stypendia na staże krajowe.

Więcej >

Staże studenckie – ostatnia szansa

Przypominamy, że zostały już tylko 4 dni na zgłoszenie swojego udziału w konkursie “Zdobądź stypendium na staż”. Ostateczny termin składania dokumentów aplikacyjnych mija w poniedziałek 17 marca o godzinie 13.00.

Serdecznie zapraszamy.

szczegółowe informacje>>

Aktualizacja dokumentacji konkursowej – staże studenckie

W związku ze zgłaszanymi uwagami zarówno ze strony studentów, jak i pracodawców, doprecyzowane zostały „Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów na krajowe staże długoterminowe realizowane w ramach zadania 57 projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” oraz zaktualizowane zostały pytania i odpowiedzi w odniesieniu do konkursu dotyczącego możliwości zdobycia stypendium na staż.

Więcej >

Profesor wizytujący – prof. Wojciech Knap

Visiting Lecture - TERAHERTZ PLASMA EXCITATIONS  IN SEMICONDUCTOR NANOSTRUCTURES

Profesor Wojciech Knap, University of Montpellier 2 & National Center for Scientific Research (Francja) wygłosi wykład z serii:         

TERAHERTZ PLASMA EXCITATIONS  IN SEMICONDUCTOR NANOSTRUCTURES
13.03.2014, godz. 14:15-17:00, s. 111, Wydział Fizyki PW /ul. Koszykowa 75, Warszawa

Profesor wizytujący – prof. Osamu Saeki

Visiting Lecture - SINGULAR FIBERS OF DIFFERENTIABLE MAPS AND LOW DIMENSIONAL TOPOLOGY

Profesor Osamu Saeki, Institute of Mathematics for Industry, Kyushu University (Japania) wygłosi wykład:     

SINGULAR FIBERS OF DIFFERENTIABLE MAPS AND LOW DIMENSIONAL TOPOLOGY
18.03.2014, godz. 14:15-16:00, s. 431, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

Let’s talk in English! Konsultacje dokumentów aplikacyjnych z anglistą

Zapraszamy na indywidualne konsultacje z anglistą.

Biuro Karier 13 lutego 2014 r.

Więcej >

Przetarg ZP/PRPW/PN/4/2014

Ogłoszenie o zamówieniu na: Przeprowadzenie kursu Polskiego Języka Migowego (PJM) na poziomie podstawowym A1 dla grupy pracowników dydaktycznych Politechniki Warszawskiej.

Szczegółowe informacje>>

ZDOBĄDŹ STYPENDIUM NA STAŻ – II spotkanie informacyjne

Spotkanie odbędzie się w Gmachu Głównym PW, sala 315, wtorek 4 marca 2014 r., godz. 16.15.

 Tematem spotkania będą następujące zagadnienia:
• zasady ubiegania się o stypendium
• omówienie podstawowych zagadnień dotyczących konkursu
• omówienie dokumentacji konkursowej i sposobu jej wypełniania

Odpowiemy na pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Więcej informacji o Projekcie i zasadach rekrutacji można znaleźć tutaj>>