Ogłoszenie o zamówieniu na: Przeprowadzenie kursu Polskiego Języka Migowego (PJM) na poziomie podstawowym A1 dla grupy pracowników dydaktycznych Politechniki Warszawskiej.

Szczegółowe informacje>>