We wtorek 25 marca 2014 r. odbyło się zebranie Komisji Kwalifikacyjnej ds. przydziału stypendiów na staże w ramach zadania 57 Projektu.

Spośród złożonych wniosków Komisja przedłożyła propozycje list studentów do otrzymania stypendium na staż z poszczególnych wydziałów. Listy rankingowe zostały zatwierdzone przez Prorektora ds. Studiów PW.

Listy rankingowe:

  1. Wydzial Inżynierii Materiałowej
  2. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
  3. Wydział Geodezji i Kartografii
  4. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
  5. Wydział Administracji i Nauk Społecznych
  6. Wydział Transportu
  7. Wydział Inżynierii Lądowej
  8. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
  9. Kolegium Nauk Ekonomicznych w Płocku

Wszystkim stażystom serdecznie gratulujemy i prosimy o uzupełnianie dokumentów do II etapu.

W dniu dzisiejszym studenci z realizacja stażu od marca i kwietnia,którym przyznane zostało stypendium, otrzymają e-mail z informacja o dalszych krokach jakie powinni podjąć.

Pozostałe osoby prosimy o cierpliwość i spokojne przygotowywanie dokumentacji do II etapu.

Osobą do kontaktu ws. programu stażowego jest Pani Katarzyna Podyma- Różak, tel.22 234 5988, e-mail: k.rozak@pr.pw.edu.pl