Miło nam poinformować, że za zgodą Instytucji Pośredniczącej pula stypendiów przypadających na daną jednostkę Politechniki Warszawskiej uległa zwiększeniu. Zgodnie ze Szczegółowymi zasadami organizacji staży długoterminowych w ramach zadania 57 planowana liczba stypendiów na staże krajowe wynosiła 171. Obecnie mamy do rozdysponowania aż 364 stypendia na staże krajowe.

ILOŚĆ STYPENDIÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNOSTKĘ PW
Lp. Jednostka Stypendia
1 Wydział Inżynierii Materiałowej 27
2 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Informatyka 20
Matematyka 17
3 Wydział Geodezji i Kartografii Gospodarka Przestrzenna 16
Geodezja i Kartografia 24
4 Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 43
5 Wydział Administracji i Nauk Społecznych 44
6 Wydział Transportu 45
7 Wydział Inżynierii Lądowej 48
8 Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 53
9 Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku 27