Informujemy o rozstrzygnięciu procedury zapytania ofertowego Biura Karier nr PW-BRK-381-0001-69-1/2014 z dn. 07.02.2014 r. na świadczenie usług prowadzenia warsztatów z zakresu: umiejętności miękkich lub zarządzania projektami lub rynku pracy i predyspozycji zawodowych. Informację o wyborze oferty można pobrać tutaj

Wszystkim uczestnikom postępowania bardzo dziękujemy za udział oraz przygotowanie ofert.