Profesor Michael Giersig, Department of Physics, Freie University Berlin (Niemcy) wygłosi wykład:
Magnetic nanosystems: synthesis characterization and application  

17.04.2014, 14:15-17:00, s. 111, Wydział Fizyki PW