W czwartek, 24 kwietnia o godz. 16:15 odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów na temat ogłoszonego konkursu stażowego.

Spotkanie odbędzie się w sali 315 w Gmachu Głównym PW.

Na spotkanie zapraszamy  studentów studiów stacjonarnych ostatniego roku I stopnia oraz w trakcie trwania studiów II stopnia z Wydziałów:

1. Wydziału Inżynierii Materiałowej
2. Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych
3. Wydziału Geodezji i Kartografii
4. Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych
5. Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
6. Wydziału Inżynierii Lądowej
7. Wydziału Transportu
8.Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa9.
9. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku


W konkursie stażowym można zdobyć stypendium w wysokości 1 000 zł miesięcznie na staż krajowy trwający 3 miesiące.

Dokumenty należy składać do 12 maja 2014 r., do godz. 13:00.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz dokumenty można znaleźć na stronie: http://www.pr.pw.edu.pl/staze/konkurs-ii-edycja-12-05-2014/