Serdecznie zapraszamy na szkolenie skierowane do pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych, z zakresu współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

Szkolenie jest jednodniowe (6 godzin zegarowych).
Utworzone zostaną dwie grupy w dwóch terminach do wyboru: 09.05.2014 oraz 23.05.2014
w godzinach 8.30-15.00.

Formularz zgłoszeniowy bardzo prosimy przesyłać do 25.04.2014 (piątek)
na e-mail: niepelnosprawni.bss@ca.pw.edu.pl

Szczegółowe informacje oraz załączniki>>