Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej ze statusem osoby niepełnosprawnej na czerwcowe sesje  z coachem i/lub sesje z doradcą zawodowym.

Sesje coachingowe prowadzi Pani Anna Tychmańska- certyfikowany coach w International Coaching Community, psycholog (Uniwersytet Warszawski), doradca zawodowy.

Doradztwo zawodowe prowadzone jest przez Panią Anetę Tyczyńską- pedagog pracy o specjalności orientacja i poradnictwo zawodowe.

Terminy spotkań, formularze zgłoszeniowe oraz regulaminy rekrutacji dostępne są stronie Projektu.