Cele warsztatu:

- wzrost wiedzy na temat procesu komunikowania się,
- rozwój umiejętności wykorzystania podstawowych narzędzi komunikacyjnych,
- rozwój umiejętności klarownego komunikowania się z grupą,
- rozwój umiejętności zastosowania narzędzi asertywnej komunikacji,
- wzrost świadomości znaczenia komunikacji w pracy z ludźmi.

Warsztaty Biura Karier 10 maja 2014 r.

Metody pracy:
Szkolenie prowadzone będzie metodą warsztatową z wykorzystaniem aktywnych metod uczenia się – gier, pracy w małych grupach, miniwykładów i dyskusji.

Materiały:
Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych.

Prowadzący: Magdalena Pikulska

Czas: 10.05.2014 (sobota), godz. 09:00-17:00

Miejsce: Informacje o miejscu warsztatu prześlemy razem z potwierdzeniem zapisu.

Koszty: warsztat bezpłatny, brak cateringu

ZAPISY

Warsztat jest częścią “Pakietu dla studentów”, w związku z tym  należy:

  • wypełnić formularz – raz na cały okres trwania projektu (patrz Pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: formularze@bk.pw.edu.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)
  • zgłoszenie na warsztat (imię, nazwisko, numer indeksu, numer telefonu kontaktowego)  należy przesłać na adres warsztaty@bk.pw.edu.pl 
    W temacie wiadomości prosimy wpisać tytuł i termin warsztatu.