Archiwum dla Sierpień, 2014

Zapytanie ofertowe

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów w Płocku z wybranego zakresu: (część 1) zarządzanie projektami lub (część 2) umiejętności miękkie, rynek pracy i predyspozycje zawodowe.

Więcej informacji >>

Samopoznanie i definiowanie celów zawodowych

Cele warsztatu:

• identyfikacja zasobów indywidualnych służących realizacji działań zmierzających do znalezienia zatrudnienia
•  poznanie własnych preferencji dotyczących podejmowania decyzji
•  zapoznanie uczestników z narzędziami pomocnymi w poszukiwaniu pracy

Warsztaty Biura Karier 8 sierpnia 2014 r.

Więcej >

Umiejętność współpracy i komunikacji w zespole

Nie sposób kierować ludźmi, współpracować, prowadzić ich do założonego celu czy nawiązywać autentycznych satysfakcjonujących kontaktów, jeżeli nie stawiamy sobie pytań „jak widzą mnie inni, jak ludziom jest ze mną, jaki jestem”.

Warsztaty Biura Karier 7 sierpnia 2014 r.

Więcej >