ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów w Płocku z wybranego zakresu: (część 1) zarządzanie projektami lub (część 2) umiejętności miękkie, rynek pracy i predyspozycje zawodowe.

Więcej informacji >>