Zapraszamy studentów na bezpłatny kurs, który odbędzie się w dniach 18-19 października i 25-26 października 2014.
 
Uczestnictwo w kursie potwierdzone zostanie certyfikatem afiliowanym przez Politechnikę Warszawską.

plakat>>

 TEMATYKA KURSU
 
Wykłady poświęcone będą następującym zagadnieniom:
 
· budowa, podział i zasada działania sensorów chemicznych
· rodzaje i charakterystyka poszczególnych grup biosensorów
· problemy miniaturyzacji sensorów i biosensorów
· budowa, zasada działania i zastosowania elektronicznego języka
· zastosowanie sensorów i biosensorów w analizie procesowej

Ćwiczenia laboratoryjne będą ilustracją tematów poruszanych podczas wykładów i będą dotyczyły:
· biosensorów potencjometrycznych
· biosensorów amperometrycznych
· zastosowania biosensorów w układach przepływowych do analiz klinicznych
· zastosowania elektronicznego języka do rozpoznawania próbek spożywczych
 
Do uczestnictwa w kursie zapraszamy studentów zarejestrowanych na co najmniej V semestrze i doktorantów będących uczestnikami studiów magisterskich i doktoranckich prowadzonych przez Politechnikę Warszawską.
 
ZGŁOSZENIA
 
Kandydaci proszeni są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu do 9 października 2014 na adres: lukegor@ch.pw.edu.pl (prosimy o podanie numeru legitymacji studenckiej, roku studiów, średniej ocen i specjalności  – w przypadku zbyt dużej liczby chętnych decyduje: stopień zaawansowania studiów, specjalność, średnia ocen, kolejność zgłoszeń).
 
Dodatkowych informacji udziela dr inż. Łukasz Górski, Zakład Mikrobioanalityki, pok. 10 (Gmach Starej Chemii), lukegor@ch.pw.edu.pl.